Medlemsbrev nr 9 – 2020

Månadsavgiften återgår till ordinarie
P.g.a.Corona-pandemin sänkte styrelsen månadsavgifterna med 1/3 under de tre månaderna juni, juli och augusti. Från och med september gäller ordinarie månadsavgifter.
Styrelsen ser kontinuerligt över föreningens inkomster och utgifter och diskuterar även nivån på månadsavgifterna. Vi som är valda styrelse-medlemmar har ett stort ansvar och måste tänka på föreningens bästa, både på kort och lite längre sikt. Vårt viktigaste ekonomiska mål just nu är att minska vår skuldbörda och därmed våra lånekostnader och riskexponering. I januari i år kunde vi amortera hela två miljoner kronor på vår skuld.
Med en god ekonomi har vi handlingsfrihet och kan t.ex. genomföra tillfälliga avgiftsreduceringar som vi bedömer är lämpliga. Flera år i rad har vi därför kunnat efterskänka en månadsavgift vilket har inneburit en minskad årskostnad med 8,3%. År 2016 genomförde vi dessutom en generell sänkning av månadsavgiften med hela 10%.

Vad händer med entrérabatterna?
Styrelsen har tagit in offerter på att göra om våra entrérabatter. Det har visat sig bli en dyr historia. Kostnaden blir ca 150 000 kr för att gräva ur rabatterna, anlägga ny jord och kantsten samt plantera nya växter.
Styrelsen planerarar därför att vi ska ta bort rabatterna helt, lägga markplattor istället samt placera ut flera blomlådor av den typ vi redan har. Vi räknar med att det blir billigare och dessutom lättare att sköta. Ett problem med dagens rabatter är tyvärr oseriösa hundägare som har rastat sina hundar där. Det har skadat våra växter. Med blomlådor borde det problemet försvinna.

Ny ordförande i Samfällighetens styrelse
Vid Johannelund Lövsta Allé Samfällighetsförenings årsstämma den 29 juli valdes Knut Elmvik till samfällighetens ordförande. Knut tillhör vår förening och är ordinarie ledamot i Brf Trädgårdens styrelse. Knut Elmvik och vår förening kommer bl.a. att jobba för:
  • Bättre sophantering och renhållning
  • Förbättrad snö- och halkbekämpning
  • Belysning på parkeringen vid förskolan
  • Laddplatser för elbilar
Övergivna cyklar i våra cykelställ
Det står cyklar i våra cykelställ som inte verkar vara använda på lång tid. Vi undrar om de har övergivits av medlemmar som flyttat härifrån? Övergivna cyklar tar upp plats för andra medlemmars cyklar.
Styrelsen kommer därför under hösten att flytta de cyklar som inte är kedjade till en plats utanför cykelställen. Cyklar som inte kan flyttas kommer, liksom de flyttade cyklarna, att märkas ut och numreras på ett tydligt sätt. Vi ber er som är ägare att kontrollera cyklarna som är märkta. Är ni ägare av en sådan cykel måste ni informera styrelsen via mejl till: info@brftradgarden.nu
Märkta cyklar som inte har någon anmäld ägare kommer att forslas bort under april månad 2021.

Energideklaration och ”gröna lån”
På årsstämman kom en fråga upp om den energi-besparing som vårt klimatstyrningssystem Egain Edge ger kommer att räcka för att vi skulle komma upp en energiklass? I så fall skulle medlemmarna ha möjlighet att ta s.k. ”gröna lån” med lite lägre ränta. Styrelsen har haft kontakt med sakkunniga och svaret är f.n. nej. En ny energideklaration ska göras år 2023 och då får vi se om vi kan komma upp en energiklass som berättigar till ”gröna lån”.