Medlemsbrev nr 12 – 2020

Kort tillbakablick på året som gått

År 2020 har för de flesta av oss varit ett riktigt påfrestande år med en långt utdragen pandemi.

Vi får hoppas att 2021 blir ett år där vi kan komma tillbaka till en mer normal situation, åtminstone under det andra halvåret när vi borde ha fått igång vaccineringen.

För föreningens vidkommande har det varit ett relativt bra år. Vi har genomfört våra projekt som planerat. Ekonomin är fortsatt god och vi har kunnat göra betydande avgiftsreduceringar.

Som vi tidigare meddelat så efterskänker föreningen månadsavgiften som skulle ha betalats nu i december.

Styrelsen ha även beslutat att amortera ytterligare 1,5 miljoner kr på våra lån.

Totalt har vi då amorterat drygt 8 miljoner sedan år 2014. En lägre skuldbörda gagnar oss alla. Vi minskar vår sårbarhet och våra lånekostnader.

Vad händer under nästa år?

  • Vår hemsida ska uppdateras/förbättras
  • Möjligheten att ansluta vårt bredband till fibernät ska utredas
  • Entrérabatterna kommer att göras om
  • Informationsmöte med vårstädning i april/maj
  • Föreningens årsstämma hålls i maj
  • Via Samfälligheten kommer vi att driva frågan om laddningsplatser för elbilar samt belysning på parkeringen vid förskolan.
  • Informationsmöte med höststädning i oktober.

(Alla planerade möten gäller med reservation för pandemisituationen)

Fungerar din brandvarnare?

I varje lägenhet finns det brandvarnare. Du är ansvarig för att de fungerar och det är naturligtvis extra viktigt inför kommande storhelger.

Du testar enkelt brandvarnaren genom att trycka på testknappen (ganska hårt), då kontrolleras hela brandvarnarens funktion, inte bara batteriet. Om brandvarnaren inte ger ifrån sig en signal när du trycker på testknappen kan batteriet vara slut, och då behöver du byta ut det. Hjälper inte batteribyte – byt ut brandvarnaren.

Om sopkärlen skulle vara fulla

Så här har det tyvärr sett ut ibland i vårt område i samband med storhelger som jul och nyår.

Om närmaste sopkärl av någon anledning skulle vara fullt får vi använda någon av de andra återvinningsstationerna i vårt område.

För nya medlemmar kan det vara bra att veta att alla stationer i Johannelunds-området tillhör Samfälligheten som vår förening är delägare i.

Styrelsen önskar alla