Medlemsbrev nr 1 – 2021


Så har ytterligare ett år gått och 2020 kommer att gå till historien som ett mörkt år i många avseenden. Men snart lämnar vi förhoppningsvis pandemimörkret bakom oss och kan blicka framåt. Vintersolståndet har passerats och vi är på väg mot ljusare tider.


Nytt avtal för fastighetsjour
Som vi tidigare har meddelat via anslag så har föreningen har ingått ett nytt tvåårigt avtal för fastighetsjour med Ocab Fastighetsjour.

http://luigil.deviantart.com/art/Mario-and-Luigi-117355660

Jouren ska du endast ringa när något inträffar som är allvarligt och måste åtgärdas omgående efter kontorstid på vardagar kl. 16.00-08.00 samt lördag-söndag, röda dagar, jul-, nyårs- och midsommarafton dygnet runt.

Exempel: utestängd p.g.a. fel på lås i entréporten eller lägenhetsdörren, uppbruten dörr vid inbrott, vattenläckage, stopp i avlopp, vatten stiger i golvbrunn eller toalett, elfel som det slår gnistor om och luktar bränt, strömförande diskbänk etc. Ring 010-516 30 00 (spara numret i din mobil)

Förnyelse av bygglov för inglasning av balkonger och uteplatser.

Av föreningens 91 lägenheter är det bara 36 lägenheter som har inglasad balkong eller uteplats. Det är alltså sannolikt att flera kommer att vilja glasa in sina balkonger och uteplatser framöver.

Vårt tidigare generella bygglov har efter fem år gått ut och föreningen har därför i december 2020 ansökt om ett förnyat generellt bygglov.

Tänker ni göra en inglasning ska ni kontakta Balkongrutan AB eller Svenska Lumon AB. Det är kvalitetscertifierade företag i vår närhet som är godkända av föreningen och som har genomfört alla inglasningarna i våra hus. Dessa företag garanterar även för att vi får enhetliga utseenden på våra balkonger. Begär offert från båda och jämför deras priser och prestanda.

Kontakta alltid styrelsen innan du bestämmer dig. Detta är speciellt viktigt om du ska glasa in din uteplats som är omgärdad av speciella regler!

Ändrad rutin för byte av portkoder

Tidigare har vår förvaltare Botrygg AB ansvarat för att våra portkoder har bytts med vissa tidsintervall. Det har tyvärr hänt att informationen om nya portkoder inte nått ut till alla våra medlemmar. I samråd med Botrygg har vi därför beslutat att föreningen själv ska sköta detta i fortsättningen. Vi kan då välja tidpunkt och hinner i god tid meddela våra medlemmar via medlemsbrev när ett byte av portkod kommer att ske.

Våra trivsel- och ordningsregler uppdateras.

Alla är skyldiga att känna till vilka regler som gäller i en bostadsrättsförening. Reglerna kan vid behov uppdateras över tid. Besök vår hemsida www.brftradgarden.nu om det är något du undrar över så får du information om gällande trivsel- och ordningsregler.