Medlemsbrev nr 2 – 2021

Skadedjur i lägenheter

Styrelsen har fått in rapporter om att det förkommer silverfisk och tvestjärtar i vissa lägenheter. Båda är ofarliga men kan skapa obehag.

Vanlig silverfisk och långsprötad silverfisk är bland de vanligaste insekterna inomhus. De är snabbfotade insekter som trivs bra där det är varmt och fuktigt. Den vanliga silverfisken äter avlagringar som bildas under avloppsventiler och galler medan den långsprötade silverfisken gärna knaprar på tapetrester och andra material med mycket stärkelse. Silverfiskar är helt ofarliga. En del blir mycket oroade efter att ha sett ett par silverfiskar i badrummet. Men det behöver inte betyda något. Om det däremot dyker upp silverfiskar i vardagsrum eller sovrum bör du reagera då det kan tyda på fuktskada. Tvestjärten är ett ofarligt nyttodjur som äter skadedjur som bladlöss, bladloppor och kvalster.
Kontakta Anticimex om du har skadedjur
Har du fått in skadedjur som du inte blir av med kontaktar du Anticimex tel. 0752-451 00 00. Uppge att du ringer från Brf Trädgården i Hässelby och att föreningen har en försäkring mot silverfisk/skadedjur.

Vad händer inom Samfälligheten?

Som vi tidigare har meddelat så har vår förening erhållit ordförandeposten i Samfällighetens styrelse som ansvarar för skötsel och underhåll i vårt område.
Till samfällighetens årsmöte 2020 lämnade vi in tre motioner om; 1) Laddningsplatser för elbilar 2) Belysning av parkeringen 3) Förbättrad sophantering. Vi har fått gehör på våra önskemål och alla motionerna ingår nu i pågående projekt.

Enkät om laddningsplatser för elbilar

Alla boende inom Johannelunds Trädgårdsstad kommer snart att få en enkät från samfälligheten. Hur stort är intresset? Vi hoppas att alla besvarar enkäten och att det blir en positiv respons. Utvecklingen går fort och det dröjer inte länge innan elbilar/laddhybrider är i majoritet på marknaden. Det är viktigt att vi kan erbjuda laddningsplatser för att behålla områdets attraktionsvärde och inte riskera att värdet på våra lägenheter sjunker.

Belysning av parkeringsplatsen

När det gäller belysning på parkeringen nedanför förskolan Pysslingen så pågår förberedande undersökningar och hur man kan ansluta till elnätet
Tätare tömning av avfall
Beträffande sophanteringen så har tömnings-frekvensen ökat. Som exempel kan nämnas kartong-behållarna som nu töms dubbelt så ofta dvs två gånger per vecka.

Nytt stängsel uppfört på Kullen

Ett stängsel har nyligen uppförts nedanför lekplatsen Kullen för att förhindra slänten från erodering och att jord och stenar rullar ner på gatan.