Medlemsbrev nr 3 – 2021

Årsstämman kommer att genomföras via poströstning!

Enligt lag måste föreningens årsstämma hållas senast den sista juni. Vi kommer att genomföra stämman den 24 maj genom poströstning utan medlemmarnas närvaro.
Orsaken är den pågående pandemin, restriktioner och att vaccinationsprocessen är försenad.
Anledningen till att vi väljer poströstning är för att det är väldigt demokratiskt. Alla kan delta och behöver inte ens en dator. Svårigheten med poströstningen är dock att det är svårt att ställa frågor och ha en dialog med styrelsen. Vi kommer att lösa detta genom att ni får skicka in era frågor i förväg. Visar det sig finnas viktiga frågor och motioner som måste diskuteras innan ett beslut kan tas så kommer styrelsen att utlysa en Extrastämma senare i höst när läget har normaliserats.

Så här kommer det att gå till.
Notera datumen nedan.

  1. Motioner och frågor ska läggas i föreningens postfack senast den 16 april, kl. 18.00
  2. Senast två veckor före årsstämman, den 24 maj, kommer ”kallelse” att skickas ut tillsammans med årsredovisning och dagordning. Precis som vanligt. Samtidigt med kallelsen får ni formuläret för poströstning som du ska besvara genom att kryssa i rutorna. Instruktion kommer att finnas med i formuläret.
  3. Senast den 24 maj kl. 18.00 ska du lämna in poströstningen i föreningens postfack i din entré.
  4. Föreningens styrelse samt förvald ordförande samlas måndagen den 24 maj kl. 18.30 och öppnar årsstämman.
  5. Poströsterna räknas och registreras i röstlängden av de utsedda rösträknarna.
  6. Protokoll med röstresultat skrivs och kommer att vara tillgängligt på föreningens hemsida senast tre veckor efter årsstämman.

Kontakta styrelsen via info@brftradgarden.nu om du har några frågor om detta.


Infomöte med vårstädning ställs in.

Av samma skäl som vi genomför årsstämman via poströstning så ställer vi även in vårens informationsmöte och vårstädning lördagen den 8 maj.

Vi kommer dock liksom tidigare år att ställa upp en container på Rabattvägen så att ni får möjlighet att städa ut era förråd på möbler och andra grovsopor. Mer information kommer att sättas upp i våra entréer veckan innan den 8 maj.


Våra entrérabatter

Våra tråkiga entrérabatter ska åtgärdas som vi har omnämnt i tidigare medlemsbrev. Styrelsen håller på att utvärdera olika lösningar och kommer att ta ett beslut senare i vår.

Ett problem är att oseriösa hundägare rastar sina hundar i rabatterna vilket växterna inte tål. Vi återkommer med besked så snart vi kommit fram till en ekonomisk och hållbar lösning.