Medlemsbrev nr 4 – 2021

Övergivna cyklar i våra cykelställ kommer att forslas bort i april!

I oktober 2020 märkte styrelsen ut cyklar som inte använts på länge och som verkade övergivna. En nyckelbricka med ett nummer fästes på cyklarna.

I medlemsbrev nr 11, i november 2020, upp-manades ägare som fått sina cyklar märkta att kontakta styrelsen. De cyklar som fortfarande är märkta och inte har någon ägare som hört av sig kommer att forslas bort i slutet av april.
Kolla för säkerhets skull att din cykel inte är märkt!

Påminnelse om regler för balkonger och uteplatser

Ibland behöver vi tyvärr påminna medlemmar om vilka regler som gäller för våra balkonger och uteplatser. Utöver de regler som gäller för grillning vill vi lyfta fram följande regler.

Balkonger och uteplatser får inte användas som förråd.

Balkongen och uteplatser ska inte användas för permanent förvaring av föremål som inte hör till normal balkonginredning. Det ger ett slarvigt intryck och är inte så trevligt för grannarnas utsikt.

Cyklar bör inte heller förvaras på balkonger och uteplatser utan stå låsta i våra cykelställ alternativt förvaras i respektives förråd i källaren eller inne i lägenheten.

Skaka inte sängkläder och mattor

Det är inte tillåtet eftersom grannarna kan besväras av damm och partiklar som kommer in på deras balkonger eller genom öppna fönster

Kasta inte cigarettfimpar från balkongen

Det är absolut förbjudet att kasta fimpar från balkongen med tanke på brandrisken. Det är inte heller trevlig för de grannar som bor på markplanet med fimpar framför deras uteplats. Dessutom är det nedskräpning vilket är olagligt.

Städa din förhyrda parkeringsplats

Den som hyr en parkeringsplats efter gatan är enligt avtalet med Aimo Park skyldig att själv snöröja och städa den. På våren innebär det att man måste sopa bort sanden ut på gatan i god tid innan gatorna sopas rena från vinterns sand.

”Föreningens Inre och yttre miljö är vårt ansikte utåt. Den har en avgörande betydelse för medlemmarnas trivsel samt hur besökare och omgivning uppfattar föreningen”

Styrelsen i Brf Trädgården