Medlemsbrev nr 5 – 2021

Gör din plikt – Rösta till föreningens årsstämma senast den 24 maj kl. 18.00

Måndagen den 24 maj håller föreningen sin årsstämma. Det blir en ovanlig stämma eftersom inga medlemmar kan närvara p.g.a. Corona-restriktioner. Däremot kan alla göra sin röst hörd genom att poströsta.

Så här går det till
Alla har fått en kallelse på 24 sidor i sitt postfack.
Varje medlem har även fått ett A4-kuvert som innehåller röstningsformulär med frågor. Rösta genom att besvara dessa frågor som följer mötets dagordning.
När du har fyllt i alla uppgifter och kryssat i dina svar lägger du röstningsformuläret i det märkta kuvertet och lämnar in det i föreningens postbox i din entré så snart som möjligt, dock senast måndagen den 24 maj kl. 18.00

Genomförande av stämman

När de sista röstningssvaren har samlats in så samlas styrelsen kl. 18.30 måndagen den 24 maj. Årsstämman påbörjas och leds av en utomstående och oberoende ordförande.
Alla medlemmar som har röstat registreras i den så kallade röstlängden.
Dagordningen följs, rösterna räknas och varje fråga avgörs av vilket förslag som har fått flest röster. Precis som vid en vanlig föreningsstämma där medlemmarna deltar fysiskt.

Publicering av resultatet

Allt protokollförs och senast 14 dagar efter stämman kommer ett protokoll med röstresultatet att finnas tillgängligt på vår hemsida www.brftradgarden.nu

Hur har det gått med enkäten om laddningsplatser för elbilar?

Enkäten som genomfördes i mars i vår förening gav sammanfattningsvis
följande resultat:
• 23 % är intresserade av att skaffa el- eller hybridbil.
• 14% kan tänka sig köpa sådan bil inom 2 till 3 år
• 28% tycker det är viktigt eller ganska viktigt att det finns
laddningsplatser för att de ska köpa el- /hybridbil
• 14% kan tänka sig att investera 1 000 till 5 000 kr för att få möjlighet
att ladda från egen hyrd p-plats.

De andra bostadsrättsföreningarna i samfälligheten, Brf Solrosen och Brf Trädgårdsmästaren, har även de genomfört sina enkäter. SKB och Svenska Bostäder samt Botryggs hyresfastigheter på Redskapsvägen är ännu inte färdiga med sina enkäter. Det samman-lagda resultatet för hela området avgör om och hur många laddningsplatser som kan komma att installeras.

Vi återkommer med mer information så snart enkäterna för hela området är genomförda och har analyserats av Samfällighetens styrelse.

Renovering av våra utemöbler.

Styrelsen har tagit in offerter på renovering av våra utemöbler på mellangårdarna. Valet av entreprenör föll på Alltjänstpoolen AB. Arbetet med att slipa och måla om våra möbler kommer att genomföras så snart det blir lite varmare och torrt väder.

Kom ihåg – Rösta snarast till föreningens årsstämma!