Medlemsbrev nr 6 – 2021

Många poströstade på föreningens årsstämma.

Årsstämman genomfördes måndagen den 24 maj via poströstning. Uppslutningen var god och 41 st. lägenheter av 91 röstade vilket innebär ett 45-procentigt deltagande. Det är generellt sett ett ganska bra resultat.
Tack till alla er som har röstat och ni som visar intresse genom att ställer frågor. Det har också kommit en del uppskattande kommentarer om styrelsens arbete. Det värmer.
De som ställt frågor kommer att få svar från styrelsen inom kort. Här följer två exempel på beslut som togs på stämman. Protokoll och röstningsresultat finns snart på vår hemsida www.brftradgarden.nu

1. Entrérabatter ersätts med plattor och blomlådor

I enlighet med årsstämmans beslut kommer entrérabatterna att ersättas med plattor. Vi kommer att köpa in stora blomlådor och plantera växter i dessa. Det tror vi blir en ekonomisk och långsiktigt hållbar lösning. Arbetet med att gräva ur rabatterna och lägga plattor ska utföras under perioden juni/juli.

När det gäller övriga planteringar och gräsmattor så har vi i styrelsen inte varit nöjda med hur det har skötts under år 2020 och fram till nu. Det beror delvis på pandemin som orsakat personalproblem. Vår förvaltare Botrygg AB har nyligen anställt en ny trädgårdsmästare och vi är förhoppningsfulla att det ska bli en bättring. Reglerna i vårt förvaltningsavtal är solklara om vad som ska göras och hur ofta.

2. Markering av våra tomtgränser

Styrelsen ska utreda hur vi på bästa sätt kan tydliggöra våra gränser. Folk som vistas i vårt område sneddar över vår tomtmark. Främst gäller detta kortsidorna på Rabattvägen 36 och 40 men även över våra innegårdar på väg till eller ifrån pulkabacken på vintern. Det förekommer även att andra objudna gäster intar innergården på Rabattvägen 38 – 40 och stör våra medlemmar.

Vi måste upphöra med container

Tyvärr visar det sig varje år att några få personer inte bryr sig om att läsa på anslagen vad man får och inte får slänga i containern.
Varje år får styrelsemedlemmar klättra upp i containern och ta bort prylar som inte ska vara där. Vi har även sett att personer från våra grannhus utnyttjar vår container trots den tydliga märkningen att den endast är till för Brf Trädgårdens medlemmar. Föreningen får utöver hyran betala en extra straffavgift på ca 3 000 kr om containerns innehåller förbjudna sopor vid återleverans. Detta gör att styrelsen har beslutat att inte hyra in någon container nästa år.

Vår kära Tommy Matsson har avlidit

Tommy Matsson avled hastigt i sin lägenhet måndagen den 31 maj. Det kom som en chock för alla oss som fått lära känna Tommy. Han har arbetat i styrelsen sedan vår förening bildades år 2014. Han var en glad spjuver, en eldsjäl, och vår egen hustomte. På föreningens årsstämma den 24 maj avtackades han med blommor för sina enastående insatser för vår förening. Bara en vecka senare avledhan. Tommy blev 83 år ung och efterlämnar fru, barn och barnbarn. Saknaden efter Tommy är oerhört stor.