Medlemsbrev nr 7 – 2021

Sommaren är slut och de allra flesta har återvänt till sina jobb och till vardagen. Vi hoppas att ni har haft en bra och skön semester och ser nu fram mot mysiga höstdagar.

Vad händer närmast i föreningen?

 • Styrelsen utreder hur vi kan tydliggöra våra tomtgränserenligt beslut från årsstämman.
 • Vårt förvaltningsavtal med Botrygg som omfattar ekonomi, administration och teknisk förvaltning ska omförhandlas under hösten. Vi kommer bland annat att ställa högre krav på skötseln av vår yttre miljö samt städning.
 • Höstmöte med information samt städning av vårt område är planerat till lördagen den 2 oktober. Mer information kommer senare.
 • Styrelsen kommer under hösten att titta närmare på förutsättningar och kostnader för att dra in fiber till varje lägenhet. En fiberhubb installerades i källaren på Rabattvägen 36 reda för fyra år sedan för att tillgodose framtida behov.

Rapport från vår samfällighetsförening

Johannelund- Lövsta Allé är vår samfällighetsförening som förvaltar parkerings-/garageplatser, lekplatsen Kullen, gemensamma grönytor samt renhållningen i området. Vår förening liksom övriga föreningar och fastighetsägare i området är delägare och har en representant i samfällighetens styrelse.

 • De förhyrda P-platserna efter Rabattvägen ska inom kort målas om och märkas med nummer. Tidigare har det rått oklarheter om vilken parkeringsruta som tillhört vem eftersom de saknat numrering. De har även varierat i storlek.
 • Utredning om laddningsplatser för el- och hybridbilar i P-garagen pågår i samarbete med Aimo Park
 • Samtal med Stockholms Trafikkontor pågår för få tydligare märkning med 30-skyltar på Redskapsvägen samt målade och skyltade övergångsställen.
 • Belysning av P-platsen nedanför förskolan Pysslingen utreds. Problemet är hur man ska få fram strömförsörjning till parkeringen.
Så här såg det ut i början av augusti på Rabattvägen

En av tio bostadsrättsinnehavare bryter mot ordningsregler enligt SBC

I en rapport från Sveriges Bostadsrätts Centrum (SBC) framgår det att var tionde bostadsrättsinnehavare bryter mot föreningarnas ordningsregler.
De flesta övertrampen handlar om att felsortera avfall eller ha fest med hög musik. Samtidigt har många inte koll på om de brutit mot reglerna.
Som bostadsrättshavare är man skyldig att känna till vilka regler som gäller i föreningen. Våra trivsel- och ordningsregler hittar du på vår hemsida: www.brftradgarden.nu och i vår broschyr ”Välkommen till Brf Trädgården”

Tänk på följande:

Sophantering
Är någon sopbehållare full får man gå till en annan behållare i området eller så får man vänta tills behållaren har tömts. Sopor får aldrig dumpas utanför behållarna.

Om du ska ha fest
Informera gärna grannarna i god tid innan om du tror det finns risk för störningar. Dämpa musiken och se till så att dina gäster inte står ute på balkongen och pratar högt. Detta gäller speciellt efter kl. 22 då många gått och lagt sig för att sova. Alla boende är skyldiga att visa hänsyn. Nästa gång är det kanske du som inte kan sova på grund av oväsen från grannen.

Har du silverfisk i lägenheten?

Allmänt

Silverfisken kan uppfattas som obehaglig men är inget djur att frukta. Den sprider inga smittor, sticks inte och bits inte. Dess kost består av stärkelserik föda, som papper, hår, naglar, hudflagor och damm. Du behöver bara oroa dig för silverfiskar om du har äldre och dyra böcker eller tidningar som du är rädd om. Tar du bort deras mat kommer du bli av med dem. Det gör du genom att städa ofta och hålla rent i golvbrunnen i duschen, längs med lister och i skrymslen och inte låta papper och kläder ligga på golvet i klädkammare eller andra utrymmen.

Så här beskriver Anticimex problemet med silverfiskar

Vanlig silverfisk och långsprötad silverfisk är bland de vanligaste insekterna inomhus. De är snabbfotade insekter som trivs bra där det är varmt och fuktigt. Den vanliga silverfisken äter avlagringar som bildas under avloppsventiler och galler medan den långsprötade silverfisken gärna knaprar på tapetrester och andra material med mycket stärkelse. Silverfiskar är ofarliga men kan vara ett tecken på fuktskada om de påträffas i andra utrymmen än kök och badrum.

Hur får man silverfisk?

Silverfisken ses ofta kring avlopp i badkar och handfat eller kring golvbrunnar, vilket gör att många tror att silverfisken kommer in genom vattnet i avloppsledningar. Detta är dock en missuppfattning. Silverfisken kan följa med varor och produkter som vi tar in i våra hem. Den kan även komma in genom att följa rörledningar på utsidan av rören. Den hittar sin föda i de avlagringar som bildas under avloppsventiler och galler. Favoritfödan är dock produkter som innehåller stärkelse, som exempelvis papper och tyg. Den långsprötade silverfisken trivs även i torrare miljöer inomhus men lever av samma sak som den vanliga silverfisken.

Anticimex tips och råd om du vill undvika problem med silverfiskar

 • Renhållning är A och O. På så vis minskar du tillgången på föda för silverfisken.
 • Låt inte böcker, papper eller kläder ligga framme på golvet under en längre tid.
 • Håll det så torrt som möjligt i kök och badrum
 • Täta springor och sprickor där silverfisken vanligtvis trivs.
 • Förebygg genom att köpa en insektsdosa i Anticimex webbshop
Kommentar från styrelsen i Brf Trädgården
Silverfiskar kan inte anses som ohyra eller skadedjur av sådan art att det krävs saneringsåtgärder från föreningens sida. Det är upp till varje medlem att följa de råd som här ges för att bli av med dessa insekter.