Medlemsbrev nr 9 – 2021

Året som gått

År 2021 präglades liksom 2020 av Corona-pandemin. Nu börjar vi se ljuset i tunneln även om situationen ännu inte är helt under kontroll. Vi kan bara hoppas att vi går mot mer normala förhållanden

För vår förening har det inneburit att medlemmarna och styrelsen inte kunnat träffats fysiskt på nästan två år. Vårens informations- och städningsmöte fick ställas in och årsstämman i maj fick genomföras via poströstning. Första medlemsträffen som kunde arrangeras i år var informationsmötet i oktober. Styrelsen har inte kunnat genomföra sina styrelsemöten inomhus. Våra möten har hållits utomhus, när vädret så har tillåtit, eller digitalt via Microsoft Teams.
Under pandemiperioden 2020/2021 har det tillkommit många nya medlemmar som vi inte kunnat träffa. Att känna sina grannar och styrelsemedlemmarna underlättar kommunikationen och skapar en gemenskap som är viktig för trivseln i en förening.

Några händelser under året

  • Förlängt bygglov med fem år för inglasning av balkonger och uteplatser.
  • Årsstämman i maj hölls via poströstning.
  • Ny utgåva (nr 5) av föreningens välkomstbroshyr
  • Entrérabatter togs bort ersattes med cement-plattor. (Fler blomlådor ställs upp nästa år)
  • Utemöblerna renoverades och målades om.
  • Hemsidan uppdaterades www.brftradgarden.nu
  • Vår styrelsemedlem Knut Elmvik omvaldes som ordförande för Johannelund-Lövsta Samfällighetsförening. Det är viktigt eftersom vår förening får större möjligheter att påverka områdets framtida utveckling.

Vad händer under år 2022?

Snabbare och säkrare bredband

För några år sedan beslutade sig styrelsen för att förbereda oss för framtida fiberkommunikation. Fiberkabel drogs in i källaren på Rabattvägen 36 via Stokab, Stockholms stadsnät, och en fiberhubb installerades. Redan under nästa år eller senast år 2023 får vi till en låg kostnad tillgång till Tele2’s 10G-teknik via den indragna fibern. Det innebär att vi i framtiden kan få hastigheter över 10 Gbit/s vilket är 10 gånger snabbare än idag. Vårt befintliga kopparnät kommer att anslutas till fiber-hubben och vi behöver inte göra några ändringar i lägenheterna. Nuvarande uttag för TV och data kan användas som tidigare. Mer information kommer när vi vet datum.

Belysning av stora parkeringen

Projekteringav belysning på stora parkeringsplatsen nedanför förskolan Pysslingen pågår. När detta kan genomföras är ännu inte klart. Samfälligheten meddelar att de behöver ta in fler offerter.

Laddningsplatser för elbilar

Samtidigt som belysningen uppförs på p-platsen planeras det för installation av fem laddningsstolpar för elbilar. Laddningsplatser i P- garagen utreds vidare