Medlemsbrev nr 1 – 2022

Varför så höga elpriser och hur påverkar det oss?

Under december nådde elpriset rekordnivåer i stora delar av landet. Många faktorer har spelat in, men ovanligt kallt, torrt och vindfattigt väder samt höga bränsle- och elpriser i Europa är det som påverkat mest. December månad blev dessutom ovanligt kall, hela -4,5 grader under normalen i Skandinavien jämfört med +4,5 grader varmare än normalt samma månad 2020. Det har gjort att förbrukningen stigit kraftigt och bidragit till högre elhandelskostnader än normalt. 
Många av föreningen medlemmar jobbar hemma. Då går det naturligtvis åt mer el. Det pris som du betalar är baserad på den totala kostnaden (faktisk kostnad), elnäts- samt elhandelskostnad under ett års tid. Årets el-korrigering sträcker sig från ca 1 november 2020 till ca 1 november 2021, beroende på när i tid den manuella avläsningen av din elmätare utfördes. Avläsningen sköts av fastighetsskötare från vår förvaltare Botrygg AB. Har din förbrukning överstigit din beräknade kostnad som du betalar varje månad sker en el-korrigering normalt på din avi i december månad. Om korrigeringen är större än 1 000 kr fördelas beloppet på tre månader (Dec-Jan-Feb.).

Har du råd att slänga cigarettfimpen?

Från den 21 januari i år är det förbjudet att slänga fimpar på marken. Då riskerar du 800 kr i böter. Detta gäller även snus, tuggummi och annat småskräp.

Varje år slängs cirka en miljard fimpar på gator och torg i Sverige, vilket gör det till vårt överlägset vanligaste skräp. Eftersom fimparna oftast slängs på marken åker de lätt ned i dagvattenbrunnar och kommer ut i havet.
Fimparna innehåller plast och gifter, bland annat kadmium som finns i batterier, och riskerar att göra stor skada i naturen under en lång tid.

Nu kostar det att skräpa ner i vårt område!

Samfällighetens styrelse har ledsnat på nedskräpningen kring våra sopbehållare i området. Den som blir påkommen med att lägga kartonger, hushållssopor, glas eller grovsopor utanför behållarna kommer att få en avgiftsfaktura på 400 kr + moms för ökade hanteringskostnader. Dessutom riskerar vederbörande att polisanmälas för nedskräpning.

De allra flesta i vår förening känner till och följer reglerna men de förtjänas ändå att upprepas då det är många som är nya i vår förening.
Är en sopbehållare full så får man gå till någon annan i behållare i området. Skulle alla vara fulla måste man vänta tills behållarna blivit tömda.
Under inga omständigheter får man lägga någon form av sopor utanför behållarna

Förhandlingar pågår med Tele2 om nytt bredbandsavtal med fiber-/ 10G-teknik

Styrelsen har pågående förhandlingar med Tele2 om nytt avtal för de fyra kommande åren med säkrare och snabbar bredband via fiberteknik. Målet är att vi ska få tillgång till 10G-teniken redan i kvartal 3 i år.
Vi återkommer med mer information om vad det innebär när avtalet är klart.