Medlemsbrev nr 3 – 2022

Många deltog i vårens informationsmöte och vårstädning

Grillning efter vårstädningen

Glädjande många medlemmar trotsade regn och rusk och deltog i vårens informationsmöte. Styrelsen informerade om föreningens ekonomi och kommande planer och medlemmarna fick möjlighet att ställa frågor. Därefter hjälptes alla åt med att städa runt våra hus och plantera växter i blomlådor utanför entréerna. Efter avslutat arbete samlades sedan alla för att grilla korv och mingla.
Ett stort TACK till alla som ställde upp och hjälpte till!

Föreningen söker ny förvaltare!

Botrygg AB, som byggt våra hus, har varit föreningens förvaltare sedan starten år 2014. Botrygg har nu beslutat att upphöra med förvaltning av bostadsrätter. Man kommer enbart att fokusera på förvaltning av hyresrätter som man själva har byggt.
Beslutet grundar sig i huvudsak på två anledningar:
1) Det är organisatoriskt svårt att driva förvaltning av både hyres- och bostadsrätter. Det kräver nästan två olika typer av organisationer.
2) Lönsamheten för brf-förvaltning är för låg. Att byta förvaltare är en komplicerad och lång process. Föreningens styrelse kommer att göra allt för att vi ska få till en bra lösning och undvika störningar. Målsättningen är att vi ska ha klart med en ny förvaltare till årsskiftet 2022/2023.

Ökande kostnader för föreningen

Bolåneräntorna är på väg upp, energipriserna stiger och det mesta blir dyrare. Det är den bistra verkligheten som också drabbar vår förening. Våra lån blir dyrare, el- och värmekostnaderna har ökat kraftigt, förvaltningskostnaderna kommer att öka likaså. Nu är det viktigare än någonsin att föreningens styrelse har ett fast grepp om ekonomin och kontroll över kostnaderna så att vi slipper höjda månadsavgifter.

Årets viktigaste händelse är den 23 maj!

Fem skäl varför du ska deltaga i stämman

  1. Du har investerat stora pengar i ditt boende. På stämman får du insyn i föreningen ekonomi och hur pengarna används
  2. Du får koll på vilka personer som sitter i styrelsen och som ska ansvara för föreningens skötsel
  3. Du kan vara med och påverka föreningens framtida utveckling
  4. Att lära känna styrelsen och dina grannar underlättar kommunikationen och bidrar till ökad trivsel
  5. Det är din demokratiska rättighet att vara med och påverka föreningens framtid. Ta vara på den rättigheten.

Årets viktigaste händelse i en bostadsrätts-förening är årsstämman. På stämman tas beslut om vilka som ska styra i föreningen. Viktiga beslut tas också som påverkar såväl föreningens som din egen framtida ekonomi. 
Planera så att du kan vara med på stämman måndagen den 23 maj klockan 18.30.