Höststädning samt Extrastämma 24 oktober klockan 10.30

Hej

Lördagen den 24 oktober arrangerar föreningen höststädning av våra gemensamma områden.

I samband med detta utlyses en extrastämma med anledning av förslag från styrelsen till ändringar av föreningens stadgar.

Handlingar hittar ni nedan

Varmt välkomna
Styrelsen
– Kallelse till extrastämma
– Anmärkningslista för garantibesiktning av BRF Trädgården
– Förslag till stadgeändring
– Viktig information om 2 årsbesiktning av din lägenhet,