Inför årsstämman – årsredovisning, revisionsberättelse mm.

Måndagen den 16 maj kl. 18.30 i Polarsalen på Hesselby Slott har BRF Trädgården i Hässelby sin årsstämma. Här nedan finner du kallelse, förvaltnings-, års- och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2015-01-01–12-31.

Försättsblad Välkommen
Förvaltnings-, års- och revisionsberättelse 2015-01-01–12-31ÅR-Revision_20160502-135813 (1)
Kallelse till årsstämma 16/5 2016 inkl. dagordning